Do zbiorów regionalnych w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Woźnikach zaliczamy książki poświęcone naszemu  regionu, czasopisma regionalne i lokalne oraz pocztówki.

Do najciekawszych publikacji możemy zaliczyć  książki z serii  ‘’ BIBLIOTECZKA  WIEDZY O MIEŚCIE I GMINIE WOŻNIKI’’:

 

•        Opiełka Dominik „Johann Radlik (1818-1890) Pierwszy Burmistrz Woźnik po odzyskaniu praw miejskich’’

•        Daria Nawara „200 lat Ligockiej Szkoły”

•        Żymierski Mariusz „Grodzisko pod Woźnikami”

•        OPOWIADANIA O GMINIE WOŹNIKI

•        Album książki autorstwa Piotra Kalinowskiego Gmina Woźniki na dawnej pocztówce.

•       Tomik poezji pt.’’ Gmina Woźniki w wyobraźni Młodych Poetów’’

 

•       Musioł L. -  Las komunalny miasta Woźniki.

•       Szczech B Woźniki z dziejów hutnictwa żelaza nad Małą Panwią.

•       Szczech B.  - Kościół św. Katarzyny.

•       Szczech.B. -  Woźniki 1206 -2006

•       Szczech B. - Legendy i podania o Grojcu , Lubszy oraz okolicy.

•       Materiały z sesji naukowej o Czarnym Lesie pod Woźnikami z okazji 90 rocznicy wybuch

        III Powstania Śląskiego.

•       Folder Woźniki

•       Gmina Woźniki.

•       Kalinowski P.  - Co pisał Dziennik Górno-Szląski   o okolicy Woźnik w latach 1848-1849.

•       Szczech B. -  Protokolarz  Miasta Woźniki. Dokumenty miejskie w latach 1490-1686,

       1598-1623 , 1624-1638 .

•       Szczech B. -  Księga cechu szewców miasta Woźniki 1631-1740.

•       Szczech B. -  Statut Miasta Woźniki z 30 marca 1857 roku.

•       Szczech B. -  Kamieńcowie z kamienia na  Woźnikach I Lubszy. Przyczynek od dziejów rodu.

•       Szczech B. -  W kręgu górnośląskich podań i legend. Miasto i Gmina Woźniki.

•       Szczech B. -  Z dziejów kościółka św. Walentego  w Woźnikach.

•       Kalinowski Piotr - ''Siedem groszy o Woźnikach i okolicy lata 1932-1938''

•       Kalinowski Piotr - ''Amtsblatt der Oppelnschen Regierung o Woźnikach i okolicy lata 1816-1920''

•       Kniejski Olgierd - Dorota Rogojska z Rogoźnika (ok. 1559-1620), dziedziczka na lubszeckich dobrach''

 

       Dwie najnowsze książki  B. Szczecha, które wzbogacają obszerną biblioteczkę wiedzy o Mieście

       i Gminie Woźniki to :

 

•       Z dawnych dziejów kościoła i parafii św. Katarzyny w Woźnikach do 1800 roku .

•       Statut cechu krawców  w Woźnikach z 1852 roku w tłumaczeniu Józefa Lompy.

 

 

W bibliotece znajdują się następujące katalogi:

 

 alfabetyczny

 rzeczowy

 tematyczny

 tytułowy dla dzieci

 

 

Usługi:

Informujemy,że w bibliotece istnieje możliwość wydruku i ksero.

Opłata za jedną stronę A 4 wynosi 0,30 groszy.