KONKURS  PLASTYCZNY

‘’WIOSENNE KWIATKI NA KSIĄŻKOWE ZAKŁADKI’’

 

 

W dniu 29 marca 2019 r. w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w  Woźnikach  został  rozstrzygnięty konkurs plastyczny  na wykonanie kartki z motywem kwiatów pt. ‘’WIOSENNE KWIATKI NA  KSIĄŻKOWE  ZAKŁADKI’’.

 

Konkurs adresowany  był dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów Szkół  Podstawowych klas od I -III  terenu Gminy  Woźniki.

Celem konkursu było kształtowanie wyobraźni u dzieci, upowszechnienie różnorodnych technik plastycznych, rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz rozwijanie wrażliwości wśród najmłodszych na piękno otaczającej przyrody.

Promowanie czytania książek wśród dzieci i rozpowszechnienie  spontanicznej ekspresji  plastycznej dziecka.

Wśród nadesłanych 119 zakładek  Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców w dwóch  kategoriach:

 

Kategoria I                                 I miejsce ex aequo Natalia Sapiela (Woźniki)

                                                                   Magdalena Grzywocz(Woźniki)

                                                 II miejsce ex aequo

 Oddziały Przedszkolne                           Marek Kluczniak  (Ligota Woźnicka)

                                                                   Milena Klyta ( Kamieńskie Młyny)

                                                 III miejsce ex aequo

                                                                   Zuzanna Kołaczyk (Kamienica)

                                                                   Emilia Ocelok (Woźniki)

 

                                                 Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

                                                 Malwina Brzozowska ( Kamieńskie Młyny)

                                                 Zofia Hodor (Woźniki)

                                                 Agnieszka Zgoda (Woźniki)

 

 

  Kategoria II                          I miejsce ex aequo Agata Gołąbek (Woźniki)

                                                                        Carmen Łanocha (Kamieńskie Młyny)

  Kl. I – III                              II miejsce ex aequo

                                                                       Jan  Bazan ( Woźniki)

                                                                       Emilia Urzeniczok (Kamienica)

                                            III miejsce ex aequo

                                                                        Bartosz Borowski( Kamienica)

                                                                        Julia Wrońska (Psary)

 

                                                W tej kategorii  przyznano również cztery wyróżnienia i otrzymali je uczniowie:

                                                 Antoni Mrozek (Ligota Woźnicka)

                                                 Szymon Oberski (Psary)

                                                 Magdalena Cesarz ( Woźniki)

                                                 Natalia Opiełka (Woźniki)

 

Laureaci konkursu otrzymali  dyplomy, nagrody książkowe i drobne upominki. Pozostali uczestnicy którzy brali udział w konkursie  dyplomy pamiątkowe, bloki rysunkowe i różnego rodzaju   niespodzianki.

Serdecznie dziękuję za tak liczne uczestnictwo w konkursie , gratuluję pomysłów i sukcesów.

 

dyr. MGBP Woźniki

Iwona Grotecka