SPOTKANIE AUTORSKIE

 

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach zorganizowała w dniu 5 marca spotkanie z p. Edwardem Wyżgołem – przewodnikiem turystycznym, pilotem wycieczek, fotografikiem, filmowcem i publicystą – autorem licznych książek o tematyce turystyczno – krajoznawczym.

 

W kawiarni „Poselskiej” w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury zgromadziło się sporo zainteresowanych osób. Zaproszony gość opowiadał o zabytkach Białego Śląska, prezentując przy tym liczne wydawnictwa książkowe i inne pozycje edytorskie, zawierające obszerną dokumentację fotograficzną regionu, wśród nich „Atrakcje Ziemi Tarnogórskiej”, „Ciekawy Śląsk”, Świerklaniec i okolice” , „Rozważania nie tylko o Śląsku” ,”Tajemnice Donnersmarcków” i wiele innych. Przedstawił również bogatą ofertę swojego biura turystycznego, m. in. propozycje atrakcyjnych wycieczek krajowych i zagranicznych, wśród nich do Wiednia, Drezna, Pragi.

Spotkanie połączone było z piosenką turystyczną i okazjonalną przy akompaniamencie gitary w wykonaniu własnym. Przebiegło w miłej i ciepłej atmosferze.