W dniu 29 października br. zorganizowano kolejne spotkanie autorskie z Bernardem Szczechem, promujące najnowszą książkę pt. „Józef Lompa życie codzienne w Lubszy i w Woźnikach w latach 1819 -1863’’. Wśród uczestników znaleźli się głównie uczniowie II klasy z Gimnazjum w Woźnikach wraz z nauczycielem historii Panią Joanną Rajtor.

 

Książkę wydano z okazji 150 rocznicy śmierci J. Lompy - wielkiego krzewiciela i działacza społecznego na śląsku. Dzięki środkom z operacji „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów  na lata 2007 - 2013” wydawcą publikacji jest także biblioteka w Woźnikach.

 

Podczas spotkania autor po krótce przedstawił treść swojej książki, zaznaczył, że koncentruje się głównie na okresie z życia J. Lompy przypadającego na lata 1819 – 1863. Swoją prezentacją przykuł uwagę słuchaczy. Uczniowie podziękowali wpisując się do pamiątkowej księgi.