"Nim kwiat przekwitnie , nim gwiazdeczka zleci,

słuchaj- bo to są najlepsi poeci".

 

Juliusz Słowacki

 

 

W dniu 15 czerwca 2016 odbyło się spotkanie w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Woźnikach dotyczące ogłoszonego konkursu literackiego na napisanie wierszy o Józefie Lompie.

Celem konkursu będzie wydrukowanie wierszy w zbiorze tomiku (publikacja w wersji ksiązkowej)

 

Do konkursu przystąpiły nastepujace osoby:

 

- Julia Deja – studentka Akademii Jana Długosza w Czestochowie wiersze pt. ''Nad Woźnikami'' , ''Powidziałbyś  ''

- Mateusz Hanulok – tegoroczny maturzysta L.O. w Psarach napisal dwa wiersze'' Krzewiciel'' , ''Autorefleksja Ślązaka''

- Gojowczyk Bartłomiej – uczeń II kl. Gimnazjum w Woźnikach wiersz pt. '' Józef Lompa''

- Gojowczyk Oliwia - uczennica III kl. Szkoły Podstawowej w Woźnikach wiersz pt.  '' List do Pana Józefa''

- Eryk Hampel – uczeń III kl. Gimnazjum w Woźnikach wiersz pt. ''J. Lompa''

- Maciej Maksyś – uczeń kl.I Szkoły Podstawowej w Woźnikach wiersz pt. ''Patron mojej szkoły''

 

Zainteresowanych poezją o Józefie Lompie  można zapoznać się w MGBP w Woźnikach.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie literackim na napisanie wiersza otrzymali nagrody ksiąkowe i  dyplomy w formie podziękowania.

 

Gorące składam podziękowanie dla uczestników ,którzy wzięli udział w spotkaniu , które pokazało , iż zainteresowanie poezją jest bardzo szerokie wśród tak młodych literatów wspominajacych wybitnego krzewiciela na Śląsku Józefa Lompę.

 

dyr MGBP w Woźnikach

Iwona Grotecka