Józef Lompa urodził się 29 czerwca 1797r. w Oleśnie.W latach 1815-1817 kształcił się katolickim seminarium we Wrocławiu.Po powrocie na Górny Sląsk przyczynił się do utworzenia szkoły podstawowej w Lubszy,gdzie przez ok.30 lat pracował na posadzie nauczyciela ,ale także był pisarzem gminnym i organistą.Przez cały okres zaangażowany w twórczość literacką.Domagał się nauki języka polskiego oraz historii Polski w szkołach.Za działalność społeczną i narodową został zwolniony z posady i w roku 1858 przeniósł się do Wożnik.Zmarł w 1863r.,pochowany został na cmentarzu w Woznikach.

 

W Woźnikach spędził bardzo trudny okres życia, ale nie zaprzestał działalności pisarskiej. Mimo niepowodzeń miał licznych sprzymierzeńców i popularność, którą zyskał głównie przez współpracę z czasopismami wychodzącymi w różnych regionach kraju.

Wszystkie jego działania w pracy pisarskiej zmierzały do krzewienia polskiej kultury i oświaty na Śląsku.

W 1860 roku odwiedził Lompę w Woźnikach Janusz Ferdynand Nowakowski, młody literat, który poprzez tę wizytę jeszcze bardziej rozsławił jego imię. Lompa  jest zawsze z nami , nie tylko w sercach, ale jego popiersie znajduje się w samym centrum Rynku naszego miasteczka.

Józef Lompa urodził się półtora roku przed Mickiewiczem i pisał razem z innymi sławami polskiego romantyzmu, którzy wynieśli na szczyty polską poezję . Nigdy nie dorównał wielkim sławom, ale dokonał czegoś szczególnego i wyjątkowego dla Śląska i jego ludu.