Lubię książki- Zajęcia w Bibliotece

 

W ramach projektu eksperci programowania w podregionie Bytomskim w dniu 22.11.2018 uczniowie Szkoły Podstawowej w Lubszy - kl.1,2,3 przybili do filii bibliotecznej w Lubszy na zajęcia.

Takie same zajęcia odbywały się w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Woźnikach w dniu 26.11.2018r.udział brały dzieci ze Szkoły Podstawowej z Psar kl.2a i 3 ; z Kamienicy Śl.- kl.2.

 

Zajęcia prowadził trener pan Mariusz Sendor. Celem ogólnym było kształtowanie umiejętności przedmiotowych ucznia w zakresie programowania.

Następnym punktem były cele szczegółowe oraz cele operacyjne.

Uczniowie w trakcie lekcji wykonywali różnego rodzaju ćwiczenia w oparciu o tematykę projektu .

 

W trakcie zajęć można było dostrzec umiejętności, postawy uczniów.

Podczas ćwiczeń prowadzący użyczył każdemu tabletu i przypomniał jak się nim posługiwać .

Ważnym punktem była informacja bibliotekarza na temat zasad pracy i zachowania się czytelników.

Zachęcono uczniów do zabawy edukacyjnej w bibliotece i podawano im różne formy rozwiązywania zadań w oparciu o encyklopedie i słowniki.

Na zakończenie wykładów podsumowano zajęcia i prezentację wyników pracy.