Konkurs wiedzy o Józefie Lompie  w bibliotece

 

Z okazji 220 rocznicy urodzin Józefa Lompy  w dniu  12 czerwca 2017 r. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach zorganizowała  konkurs wiedzy pt. ,,Życie, twórczość i działalność Józefa Lompy’’

 

Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań młodego czytelnika historią i kulturą regionu oraz zachowanie pamięci o wybitnej postaci historycznej na pruskim Śląsku. Do konkursu wiedzy zgłosiło się 29 uczniów z klas VI Szkół Podstawowych Gminy Woźniki oraz z Gimnazjum w Woźnikach i z Psar.

 

Tematem konkursu było życie i działalność Józefa  Lompy, jego dorobek pisarski oraz zasługi dla krzewienia polskości na Śląsku.

Konkurs miał formę pisemną i składał się z dwóch etapów:

I etap  - test eliminacyjny

II etap – losowanie zestawów pytań

 

Z testu eliminacyjnego komisja wyłoniła siedmioro uczniów.

W II etapie o zwycięstwo rywalizowali: Karolina Badora, Marcelina Fiuk, Nikola Nokielska, Paweł Płaszczymąka, Jakub Skorupa, Wiktoria Wawrzynek, Michalina Zaręba.

Komisja w składzie Iwona Grotecka,  Urszula Ścigała, Anna Katryniok przyznała:

I miejsce Michalina Zaręba (Szkoła Podst. w Woźnikach)

II miejsce Jakub Skorupa (Gimnazjum Psary)

III miejsce ex aequo  Karolina Badora (Gimnazjum Woźniki)

   Wiktoria Wawrzynek (Gimnazjum Psary)

Przyznano dwa wyróżnienia:

Marcelina Fiuk (Szkoła Podst. w Woźnikach)

Nikola Nokielska (Gimnazjum Psary)

 

 Wszyscy uczestnicy i laureaci biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz różnego rodzaju nagrody ufundowane przez Gminę Woźniki i MGBP

w Woźnikach.

 Konkurs pokazał dużą znajomość wiedzy o wybitnej postaci historycznej jakim niewątpliwie był Józef Lompa.

Laureatom gratuluję życząc dalszych sukcesów równocześnie zapraszam na kolejne konkursy organizowane przez Bibliotekę w następnym roku szkolnym.

 

dyr MGBP  Iwona Grotecka