W dniu 30.03.2023r. w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Woźnikach został przeprowadzony konkurs wiedzy o Józefie Lompie. Do konkursu zgłosiło się 9 uczniów z klas VI i VII  Szkół Podstawowych z Lubszy, Psar oraz Woźnik. Tematem konkursu było życie Józefa Lompy, jego twórczość, dorobek pisarski, działalność i zasługi dla krzewienia polskości na Śląsku.

 Konkurs miał formę pisemną i składał się z dwóch etapów. Etap I stanowił test eliminacyjny, natomiast II losowanie zestawów pytań (spośród 12 zestawów).

 
Do finału przeszli następujący uczniowie:

- Cogiel Damian (Szkoła Podstawowa Psary),

- Gasiak Inga ( Szkoła Podstawowa w Lubszy),

- Gubała Piotr (Szkoła Podstawowa Woźniki),

- Maślaniec Nikodem (Szkoła Podstawowa Psary).

 Komisja konkursowa po II etapie wyłoniła zwycięzców.

 

 I miejsce – Nikodem Maślaniec

 II miejsce – Piotr Gubała

 III miejsce – Inga Gasiak

 

 Wyróżnienie – Damian Cogiel

 

 Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez sponsora – Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie/ oddział w Woźnikach.

 Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie, który pokazał, iż zainteresowanie młodego czytelnika historią i kulturą regionu oraz kultywowanie pamięci o wybitnej postaci historycznej na Śląsku, jaką był Józef Lompa jest obecne wśród uczniów Naszej Gminy.

 Niniejszym dziękujemy Międzypowiatemu Bankowi Spółdzielczemu w Myszkowie/ oddział w Woźnikach za sponsoring.