KONKURS O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI JÓZEFA LOMPY

 

 

 

 

          W dniu 10 kwietnia br. w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Woźnikach odbył się konkurs pn. „Życie, twórczość i działalność Józefa Lompy”. Jego celem było upamiętnienie 150 rocznicy śmierci tego wybitnego działacza niepodległościowego, krzewiciela polskości na Śląsku, nauczyciela, etnografa i publicysty, którego niemal całe życie związane było z Lublińcem, Lubszą i Woźnikami. Jego imię nosi biblioteka, będąca organizatorem konkursu, którego zamierzeniem było również rozbudzanie młodego czytelnika historią i kulturą regionu oraz propagowanie wśród młodego pokolenia wartości patriotycznych związanych z walką o zachowanie kultury polskiej na pruskim Śląsku.

 

          Konkurs adresowany był do uczniów szkół szczebla gimnazjalnego powiatu lublinieckiego i składał się z trzech etapów: pytań testowych (etap I) oraz zestawów zagadnień i pytań do odpowiedzi w formie pisemnej (etap II i III). Organizatorzy podkreślają wysoki i niezwykle wyrównany poziom wiedzy uczestników, o czym świadczą zaledwie jednopunktowe różnice w ocenie prac trójki finalistów.

 

          Komisja konkursowa przyznała:

 

 I miejsce: Robertowi Skibie z gimnazjum w Psarach,

 II miejsce: Paulinie Gorol z gimnazjum w Woźnikach

 III miejsce: Bartłomiejowi Groteckiemu  z gimnazjum w Woźnikach

 

          Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz cenne i atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Urząd Gminy Woźniki, Bank Spółdzielczy w Woźnikach oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji VEOLIA w Tarnowskich Górach.