KONKURS  CZYTELNICZY  W  BIBLIOTECE

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach zorganizowała konkurs czytelniczy  pt.’’ W kręgu baśni Hansa Christiana Andersena i Charlesa Perrault’’.

 

Do konkursu czytelniczego przystąpiło 18 uczniów z Szkół Podstawowych Gminy Woźniki oraz z Niepublicznej Szkoły w Kamieńskich Młynach klasy I -III. Konkurs dotyczył znajomości wybranych baśni z twórczości H. Ch. Andersena i Ch. Perrault.

Celem konkursu było rozwijanie pasji czytelniczych wśród dzieci, popularyzacja twórczości znanych bajkopisarzy oraz ukazywanie pozytywnych wartości     zawartych w baśniach.

 

Konkurs miał formę pisemną i składał się z dwóch etapów:

I etap- test eliminacyjny , II etap – finał ustny.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniu 23 kwietnia 2018 r. komisja wyłoniła ośmioro uczniów z testu eliminacyjnego. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 4 uczniów . Po wyrównanej  dogrywce zwycięzcą został uczeń  III klasy Filip Klyta z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńskich Młynach

 

 II miejsce  ex aequo Emilia Ryszka (Woźniki) Wiktoria Jabłońska (Kamieńskie Młyny)

 

 

III miejsce  Paulina Kot (Kamieńskie Młyny)

 

Finaliści otrzymali dyplomy pamiątkowe, nagrody książkowe oraz gry planszowe, a pozostali uczestnicy również dyplomy  i wiele drobnych ciekawych  upominków.

Konkurs pokazał bardzo dużą znajomość baśni Andersena i Perrault wśród młodych czytelników. Wszystkim uczestnikom biorących udział w konkursie serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

 

dyr MGBP  Iwona Grotecka