ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. ‘’ KOCHAM  LAS’’

 

W dniu 24 listopada 2023r. w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej im. Józefa Lompy

w Woźnikach został rozstrzygnięty konkurs rysunkowy, pt. „Kocham las”. Konkurs został rozstrzygnięty w dwóch kategoriach. Pierwszą kategorię stanowiły dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z Lubszy, Kamienicy, Psar i Woźnik. Natomiast drugą uczniowie klas I- III Szkół Podstawowych z Gminy Woźniki.

Celem konkursu były edukacja ekologiczna poprzez odkrywanie i dostrzeganie roli środowisk leśnych, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej pięknem przyrody, wdrażanie proekologicznych zachowań, wzbudzanie szacunku do otaczającej nas przyrody oraz wzmacnianie korzystnych relacji z otoczeniem i przyrodą, szczególnie ze środowiskami leśnymi.

 

Spośród nadesłanych 81 prac Komisja Konkursu wyłoniła laureatów. Wyniki przedstawiają się następująco:

 

 I Kategoria

 

 I miejsce – Judyta Matyl; Psary

 II miejsce – Milena Klajnowska; Woźniki

 III miejsce – Zuzanna Michalak; Lubsza

 Ex aequo

 III miejsce – Łucja Musik; Kamieńskie Młyny

 

 Wyróżnienia otrzymali w tej kategorii:

 1. Amelia Szewczyk; Woźniki

 2. Weronika Burzyk; Kamienica

 3. Zuzanna Musik; Ligota Woźnicka

 4. Emilia Kosarga; Kamienica

 

 II Kategoria

 

 I miejsce – Laura Wons; Kamienica

 II miejsce – Kacper Koziołek; Psary

 III miejsce – Eryk Sylwa; Lubsza

 Ex aequo

 III miejsce – Amelia Blacha; Woźniki

 

 Wyróżnienia otrzymali:

 1. Maja Mąkos; Woźniki

 2. Zuzanna Krzywoń; Ligota Woźnicka

 3. Szymon Niedworok; Kamienica

 4. Marta Buła; Woźniki

 

 Serdecznie dziękujemy za nadesłane prace.  Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, kolorowanki, przybory szkolne oraz  słodycze.