RADOSNE I BAJKOWE FERIE W BILIOTECE

 

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach wraz z filiami bibliotecznymi w Lubszy i w Psarach zorganizowała dzieciom czas wolny podczas ferii zimowych. Zajęcia odbywały się codziennie od godziny 11.00 do 16.00. Program opracowany był wspólnie z dziećmi i młodzieżą; uwzględniał ich zainteresowania i potrzeby.

 

W trakcie zajęć przeprowadzono wiele konkursów z rozmaitych dziedzin: rysunkowe, historyczne, geograficzne oraz literackie. Zorganizowano także szereg konkursów o charakterze sprawnościowym, m in. turnieje warcabowe, quizy, zagadki itp. Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia plastyczne, zarówno te kształtujące i rozbudzające wyobraźnię młodego czytelnika (ilustracje do ulubionych bajek i baśni), jak i kształcące sprawność manualną i wrażliwość plastyczną (sztuka tworzenia origami).

 

Wielu spośród uczestników spędzało czas surfując po internecie.

 

Wszystkich uczestników, biorących udział w zajęciach – konkursach nagradzano drobnymi upominkami i słodyczami.

 

Podsumowując – należy stwierdzić, że ferie spędzone w bibliotece to inicjatywa udana, ciesząca się sporym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, a spędzanie czasu wolnego w otoczeniu książek może także być interesujące.

 

Wszystkim aktywnym uczestnikom ferii w bibliotece dziękuję i zapraszam w przyszłym roku.