DOTACJA Z NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

 

 

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Lompy w Woźnikach otrzymała dofinansowanie ze środków  finansowych MKiDN  w ramach realizacj Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Realizuje zadania  pod nazwą “Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków, audiobooków i synochrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0.”.

 

Dzięki Narodowemu Programu Rozwoju Czytelnictwa Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Lompy w Woźnikach otrzymała kwotę 5007 zł.

Dotacja  w całości przeznaczona zostanie na wzbogacenie i uzupełnienie  zbiorów centrali

M. G. B. P. im.J. Lompy w Woźnikach oraz filii bibliotecznych w Lubszy i w Psarach z siedzibą w Babienicy.