CZYTELNIE INTERNETOWE  '' IKONKA ''

 

MGBP w Woźnikach wraz z filiami oferuje swoim czytelnikom bezplatny dostęp do korzystania z Internetu w MGBP w Woźnikach, filii w Lubszy oraz w filii w Psarach.

 

Czytelnia Internetowa w MGBP WoŹniki powstała  w ramach Programu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji ''IKONKA'' W ROKU 2006. Biblioteka z  tego programu OTRZYMAŁA 3 ZESTAWY KOMPUTEROWE Z OPROGRAMOWANIEM.

W filiach bibliotecznych Lubsza i Psary z siedziba w Babienicy zestawy komputerowe zostały zakupione ze środków samorządowych.

 

 

Wszystkie czytelnie internetowe  są dostępne w godzinach pracy placówek bibliotecznych. Mogą z nich korzystać zainteresowani ze względu na wiek. Cieszą się dużym zainteresowaniem przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży.

REGULAMIN Korzystania ze stanowisk komputerowych.

 

1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych jest bezpłatne.

2. Użytkownik , który chce skorzystać ze stanowiska komputerowego winien okazać dokument tożsamości i wpisać się do zeszytu odwiedzin.

3. Przy korzystaniu ze stanowiska wymagana jest od użytkownika podstawowa znajomość obsługi komputera.

4. W Bibliotece należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom.

5. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.

6. Komputery przeznaczone są wyłącznie do celów naukowych i dydaktycznych.

7. Przy jednym stanowisku komputrowym moze pracować tylko jedna osoba.

8. Limit czasu pracy na stanowisku komputerowym wynosi jedną godzinę.

9. Zabrania się włączania i wyłączania komputerów po zakończeniu pracy.

10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera użytkownik powinien zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania próby naprawy.

11. Zabrania się instalowania  oprogramowania przynoszonego przez użytkownika , instalowania oprogr. przeniesionego z serwerów dostępnych w

      internecie oraz  kopiowania danych na dysk twardy komputera.

12.Użytkownik ma prawo do kopiowania części danych na dyskietki , płyty CD lub pomięć przenośną.

13. W przypadku nieprzestrzegania w w punktów regulaminu bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

14. Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemie komputerowym.

15. Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencji dyrektora Miejsko Gminnej Biblioteki  Publicznej

      w Woźnikach.