Aktualności   -----------------------------------------------

 Czesław Miłosz (1911 – 2004)
ROK 2024 rokiem: Czesława Miłosza (1911 – 2004) – w 2024r. przypada 20 rocznica śmierci; jeden z najwybitniejszych twórców naszych czasów. Jego twórczość zakorzeniona w najwspanialszych wieloetnicznych tradycjach polskiej kultury reprezentuje zarazem dziedzictwo Europy Środkowo-Wschodniej, narodów, których udziałem było doświadczyć i zmagać się ze skutkami nazizmu i komunizmu; laureat Nagrody Nobla w 1980 roku Witolda Gombrowicza (1904 – 1969) – w 120. rocznicę urodzin pisarza; „Witold Gombrowicz należy dziś nie tylko do najważniejszych twórców rodzimej literatury, ale pozostaje również jednym z czołowych inspiratorów współczesnej europejskiej myśli filozoficznej, społecznej i artystycznej. Marka Hłasko ( 1934 – 1969) –90 rocznica urodzin- wybitny prozaik i autor scenariuszy filmowych; został doceniony za „uniwersalny wymiar twórczości”; w uchwale podano, że „był pisarzem, który potrafił nasycić banalne motywy i tematy zaczerpnięte z potocznego życia głęboką treścią egzystencjalną”. Melchiora Wańkowicza (1891 – 1974) – jeden z najwybitniejszych polskich dziennikarzy w historii, ojciec reportażu. Jak określono w uchwale „był wzorem i symbolem polskiego dziennikarstwa”, który „opisując rzetelnie rzeczywistość służył wspólnocie”. W 2024 roku przypada 50. rocznica jego śmierci. Kolejnymi patronami roku 2024 są też: Romuald Traugutt (1826 – 1864) – polski generał, dyktator Powstania Styczniowego, Wincenty Witos (1874 – 1945) – polski polityk, działacz ruchu ludowego,trzykrotny premier II RP. , Zygmunt Miłkowski (1824 – 1915) – pisarz, uczestnik Wiosny Ludów, Kazimierz Wierzyński (1894 – 1969) - polski poeta, prozaik, eseista. Zdobywca złotego medalu w konkursie literackim IX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie w 1928r. Polskich Olimpijczyków, Władysław Zamoyski (1853–1924) – działacz społeczny, fundator Zakładów Kórnickich, członek założyciel Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie 2024 rok jest też Rokiem Edukacji Ekonomicznej

Godziny otwarcia bibliotek Gminy Woźniki w 2024 roku.

UWAGA

Sobotnie spotkania z Biblioteką

 

W 2024r. Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Lompy w Woźnikach pozostaje otwarta także w każdą trzecią sobotę miesiąca. Placówka będzie czynna dla czytelników od 8.00 do 12.00

 

Harmonogram sobót pracujących do końca 2024 r.

 

 Styczeń –   20 i 27.01.2024r.

 Luty –        17.02.2024r.

 Marzec –   16.03.2024r.

 Kwiecień –    20.04.2024r.

 Maj –          18.05.2024r.

 Czerwiec -  15.06.2024r.

 Lipiec –      20.07.2024r.

 Sierpień –  17.08.2024r.

 Wrzesień –   21.09.2024r.

 Październik –  19.10.2024r.

 Listopad –   16.11.2024r.

 Grudzień –   21.12.2024r.

 

 

Filie biblioteczne również będą czynne w jedną sobotę w miesiącu.  W pierwszym półroczu 2024r.  otwarta będzie filia w Lubszy , natomiast w drugim półroczu filia w Psarach z siedzibą w Babienicy . W soboty biblioteka czynna dla czytelników będzie od 8.00 do 12.00

 

Harmonogram sobót pracujących do końca 2024 roku (dla filii bibliotecznych)

 

Filia w Lubszy

 

Styczeń –     13.01.2024r.

 Luty –          03.02. i 10.02.2024r.

 Marzec –      02.03.2024r.

 Kwiecień –   06.04.2024r.

 Maj      –    04.05.2024r.

 Czerwiec –   01.06.2024r.

 

Filia w Psarach z siedzibą w Babienicy

 

 Lipiec –    06.07.2024r.

 Sierpień –    03.08.2024r.

 Wrzesień –    07.09.2024r.

 Październik – 05.10.2024r.

 Listopad –    02.11.2024r.

 Grudzień –    07.12.2024r.

Pachnące ziołami kartki Bożonarodzeniowe

 

Ziołami pachnące Kartki Świąteczne powstały na warsztatach plastycznych w dniu 27.11.2018  pod patronatem Biblioteki Publicznej w Lubszy i Biblioteki Publicznej w Psarach oraz Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Woźnikach zajęcia odbyły się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubszy.

 

czytaj więcej...